Foyer - cenník prenájmu

Foyer KSC Fontána

Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.

Cenník platný od 01.01.2019
Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu. 
           
Názov podujatia Nájomné, z toho: Nájom DPH k nájmu Médiá DPH k médiám
Podujatia podnikateľského charakteru (semináre, kongresy, prezentácie, školenia, kurzy, aukcie, dražby) - neplatiteľ DPH 45,00 44,40 - 0,50 0,10
- platiteľ DPH 53,88 44,40 8,88 0,50 0,10
Podujatia politických strán a združení - neplatiteľ DPH 45,00 44,40 - 0,50 0,10
- platiteľ DPH 53,88 44,40 8,88 0,50 0,10
Školské a kultúrne podujatia bez vyberania vstupného - neplatiteľ DPH 27,00 26,40 - 0,50 0,10
- platiteľ DPH 32,28 26,40 5,28 0,50 0,10
Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcih s MsKS - neplatiteľ DPH 7,00 6,40 - 0,50 0,10
- platiteľ DPH 8,28 6,40 1,28 0,50 0,10
Ostatné podujatia - neplatiteľ DPH 30,00 29,40 - 0,50 0,10
- platiteľ DPH 35,88 29,40 5,88 0,50 0,10
           
Ozvučenie (hovorené slovo, prehrávanie hudby) 15,- € bez DPH        
Galéria výstavy : Cena za prenájom galerijných priestorov je pre výstavu za každý začatý týždeň 37,00 € vrátane médií s DPH. 
Vstup pre návštevníkov do galérie je voľný.
V prípade dlhodobých a pravidelných prenájmov je možné uzatvoriť cenu dohodou so súhlasom štatutára MsKS.
Ak nájomca stornuje prenájom priestoru v deň, v ktorom sa má uskutočniť, je povinný uhradiť 50 % z dohodnutej ceny prenájmu.Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.

Cenník platný od 01. 01. 2019 

- Kultúra v meste