Foyer - cenník prenájmu

Foyer KSC Fontána

 

Názov podujatia                                                              Cena

Podnikateľského charakteru (kongresy, prezentácie,

semináre, školenia, kurzy, aukcie, dražby)                        41,00 €

Podujatia politických strán a združení                              41,00 €

Školské, kultúrne, spoločenské a osvetové podujatia

bez vyberania vstupného                                                27,00 €

Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcich s MsKS

                                                                                    7,00 €

Reklamné prezentácie bez priameho predaja                    33,00 €

Ostatné podujatia                                                           24,00 €

 

 

Ozvučenie                                                                      7,00 €

Médiá                                                                             0,60 €

 

 

Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.

Cenník platný od 01. 05. 2014 

- Kultúra v meste