Galéria - cenník prenájmu

Galéria KSC Fontána

 

Cenník platný od 01.01.2019
Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu. 
           
Názov podujatia Nájomné, z toho: Nájom DPH k nájmu Médiá DPH k médiám
Podujatia podnikateľského charakteru (semináre, kongresy, prezentácie, školenia, kurzy, aukcie, dražby) - neplatiteľ DPH 35,00  34,40    0,50  0,10 
- platiteľ DPH 41,88  34,40  6,88  0,50  0,10 
Podujatia politických strán a združení - neplatiteľ DPH 35,00  34,40    0,50  0,10 
- platiteľ DPH 41,88  34,40  6,88  0,50  0,10 
Školské a kultúrne podujatia bez vyberania vstupného - neplatiteľ DPH          
- platiteľ DPH          
Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcih s MsKS - neplatiteľ DPH          
- platiteľ DPH          
Ostatné podujatia - neplatiteľ DPH 35,00  34,40    0,50  0,10 
- platiteľ DPH 41,88  34,40  6,88  0,50  0,10 
           
Ozvučenie (hovorené slovo, prehrávanie hudby) 15,- € bez DPH

 

 

     

Galéria výstavy: Cena za prenájom galerijných priestorov je pre výstavu za každý začatý týždeň 37,00 € vrátane médií s DPH. 

 

Vstup pre návštevníkov do galérie je voľný.
V prípade dlhodobých a pravidelných prenájmov je možné uzatvoriť cenu dohodou so súhlasom štatutára MsKS.
Ak nájomca stornuje prenájom priestoru v deň, v ktorom sa má uskutočniť, je povinný uhradiť 50 % z dohodnutej ceny prenájmu.
- Kultúra v meste