Klubovňa - cenník prenájmu

Klubovňa KSC Fontána

 

Názov podujatia                                                              Cena

Podnikateľského charakteru (kongresy, prezentácie,

semináre, školenia, kurzy, aukcie, dražby)                       21,00 €

Podujatia politických strán a združení                              11,00 €

Školské, kultúrne, spoločenské a osvetové podujatia

bez vyberania vstupného                                                  7,00 €

Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcich s MsKS

                                                                                      7,00 €

Reklamné prezentácie bez priameho predaja                    17,00 €

Ostatné podujatia                                                            7,00 €

 

Médiá                                                                             0,36 €

 

Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.

Cenník platný od 01. 05. 2014

- Kultúra v meste