Klubovňa - cenník prenájmu

Klubovňa KSC Fontána

 

KSC Fontána: Klubovňa

Cenník platný od 01.01.2019
Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu. 
           
Názov podujatia Nájomné, z toho: Nájom DPH k nájmu Médiá DPH k médiám
Podujatia podnikateľského charakteru (semináre, kongresy, prezentácie, školenia, kurzy, aukcie, dražby) - neplatiteľ DPH 21,00 20,64 - 0,30 0,06
- platiteľ DPH 25,13 20,64 4,13 0,30 0,06
Podujatia politických strán a združení - neplatiteľ DPH 21,00 20,64 - 0,30 0,06
- platiteľ DPH 25,13 20,64 4,13 0,30 0,06
Školské a kultúrne podujatia bez vyberania vstupného - neplatiteľ DPH 7,00 6,64 - 0,30 0,06
- platiteľ DPH 8,33 6,64 1,33 0,30 0,06
Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcih s MsKS - neplatiteľ DPH 7,00 6,64 - 0,30 0,06
- platiteľ DPH 8,33 6,64 1,33 0,30 0,06
Ostatné podujatia - neplatiteľ DPH 7,00 6,64 - 0,30 0,06
- platiteľ DPH 8,33 6,64 1,33 0,30 0,06
           
Ozvučenie (hovorené slovo, prehrávanie hudby) 15,- € bez DPH        
Vstup pre návštevníkov do galérie je voľný.
V prípade dlhodobých a pravidelných prenájmov je možné uzatvoriť cenu dohodou so súhlasom štatutára MsKS.
Ak nájomca stornuje prenájom priestoru v deň, v ktorom sa má uskutočniť, je povinný uhradiť 50 % z dohodnutej ceny prenájmu.

Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.

- Kultúra v meste