Klubovňa - profil

Priestory s veľkosťou 4,5x10 m s kapacitou 20 miest sú určené na prednáškovú činnosť, školenia, kurzy, kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia s možnosťou prenájmu.

- Kultúra v meste