NAJBLIŽŠÍ PROGRAM KINA
Št
23.4
116min
ST
12
SP
4.0 €
17:30
20:00
Pi
24.4
116min
ST
12
SP
4.0 €
17:30
20:00
So
25.4
DP
90min
OV
MP
SP
4.0 €
15:30
Ne
26.4
DP
90min
OV
MP
SP
4.0 €
15:30
So
25.4
101min
ČT
15
SP
4.0 €
17:30
20:00
Ne
26.4
101min
ČT
15
SP
4.0 €
17:30
20:00
Po
27.4
FK
80min
ČT
12
SP
3.0, FK 2.0 €
20:00
ZOBRAZIŤ CELÝ PROGRAM KINA


Galéria
14.04.2015 o 17.00: hod - 26.04.2015

FIGUR:IN - študentské figurálne práce, Súkromná stredná umelecká škola v Nitre
Vernisáž výstavy sa koná v utorok 14. 4. o 17.00 h
www.ssusnitra.sk

Škultétyho 1, 949 11 Nitra


Galéria
14.04.2015 o 17.00: hod - 26.04.2015

Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
a Súkromná stredná umelecká škola v Nitre

pozývajú všetkých milovníkov mladého umenia na prierezovú výstavu figurálnych prác žiakov školy,
ktoré vznikli od založenia školy v roku 2010 až po súčasnosť.

Žiaci Súkromnej strednej umeleckej školy v Nitre vystavujú svoje figurálne práce – kresby, maľby a fotografie

 

Zoznam vystavujúch žiakov zo SSUŠ v Nitre:

 

Zuzana Balkóová          Pavol Bebjak

Nikola Brestovanská     Bianka Chládeková

Hana Dodoková

Ema Hmeľarová            Matúš Hosťovecký

Kristína Kanásová

Natália Urbánková        Hana Vanková

Viktória Zsóková

Roman Zeleňák             Jana Kšiňanová

Michael Luzsicza

Marek Petkov                Richard Radič

Petra Bírová

Michaela Urbániková    Radovan Ondruš

Simona Strapková

Lenka Lipárová

Natália Mošaťová          Patrícia Jágriková

 

Výstavu pripravili pedagógovia Súkromnej strednej umeleckej školy v Nitre a nazvali ju FIGUR:IN.

 Návštevníci tak budú môcť vidieť asi 40 prác – kresieb, malieb a fotografií s figurálnou tematikou od 23 žiakov školy všetkých študijných odborov.

 Galéria Fontána, Beethovenova 1, Piešťany a výstava potrvá do 26.4.2015.


Galéria
28.04.2015 o 17.00: hod - 10.04.2015

Ing.Dušan  Švorc

Narodil sa v roku 1946 v Radošovciach pri Skalici. Pracuje na Úrade jadrového dozoru SR ako inšpektor jadrovej bezpečnosti v oblasti zaobchádzania s radioaktívnymi odpadmi a ako lokalitný inšpektor pri vyraďovaní prvej jadrovej elektrárni  A1 v Jaslovských Bohuniciach.

Obľúbenými motívmi Dušana Švorca sú príroda a história.Na cestách po exotických krajinách čerpá námety z architektonických  pamiatok a prírodných scenérií ktoré ho najväčšmi zaujmú ale venuje sa aj iným žánrom a v poslednej dobe aj drevorezbe.Kopie slávnych maliarov sú akoby skúmanim použitia rôznych techník a vyjadrenia sa k rôznym námetom a vlastne stále ešte hľadania svojho osobitého vyjadrenia výtvarného prejavu.

Je členom výtvarného združenia SPOROFA (spoločnosť rozvinutej fantázie) v Bratislave ale aj členom amatérskeho výtvarneho klubu v Piešťanoch kde aj pravidelne vystavuje.  


Foyer
29.04.2015 o 17:00 hod - ..
Buce BUWANTORO: Duchovné hranice, výstava fotografií. V spolupráci s Veľvyslanectvom Indonézskej republiky na Slovensku.