Kinosála - Cenník prenájmu

KINOSÁLA KSC Fontána

Cenník platný od 01.01.2019
Cenník prenájmov a ozvučenia je za každú začatú hodinu. 
           
Názov podujatia Nájomné, z toho: Nájom DPH k nájmu Médiá DPH k médiám
Podujatia podnikateľského charakteru (semináre, kongresy, prezentácie, školenia, kurzy, aukcie, dražby) - neplatiteľ DPH 90,00 89,28 - 0,60 0,12
- platiteľ DPH 107,86 89,28 17,86 0,60 0,12
Podujatia politických strán a združení - neplatiteľ DPH 90,00 89,28 - 0,60 0,12
- platiteľ DPH 107,86 89,28 17,86 0,60 0,12
Školské a kultúrne podujatia bez vyberania vstupného - neplatiteľ DPH 30,00 29,28 - 0,60 0,12
- platiteľ DPH 35,86 29,28 5,86 0,60 0,12
Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcih s MsKS - neplatiteľ DPH 11,00 10,28 - 0,60 0,12
- platiteľ DPH 13,06 10,28 2,06 0,60 0,12
Ostatné podujatia - neplatiteľ DPH 50,00 49,28 - 0,60 0,12
- platiteľ DPH 59,86 49,28 9,86 0,60 0,12
           
Nájom LCD projektoru (len kinosála) :  25,– € bez DPH.        
Ozvučenie (hovorené slovo, prehrávanie hudby) 20,– € bez DPH        
V prípade dlhodobých a pravidelných prenájmov je možné uzatvoriť cenu dohodou so súhlasom štatutára MsKS.

V prípade zrušenia filmového predstavenia sa k cene prenájmu účtuje aj ušlá tržba vypočítaná z priemernej tržby za

jedno minuloročné filmové predstavenie.

Ak nájomca stornuje prenájom priestoru v deň, v ktorom sa má uskutočniť, je povinný uhradiť 50 % z dohodnutej ceny prenájmu.

 


 


- Kultúra v meste