Kinosála - Cenník prenájmu

KINOSÁLA KSC Fontána

 

Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.

Názov podujatia                                                              Cena

Podnikateľského charakteru (kongresy, prezentácie,

semináre, školenia, kurzy, aukcie, dražby)                       74,00 €

Podujatia politických strán a združení                              41,00 €

Školské, kultúrne, spoločenské a osvetové podujatia

bez vyberania vstupného                                                27,00 €

Podujatia pacientských organizácií a združení spolupracujúcich s MsKS

                                                                                    11,00 €

Reklamné prezentácie bez priameho predaja                    60,00 €

Ostatné podujatia                                                          41,00 €

 

Ozvučenie                                                                      7,00 €

Prenájom LCD projektoru                                               17,00 €

Médiá                                                                             0,72 €

 

Cenník prenájmov je za každú začatú hodinu.

Cenník platný od 01. 5. 2014  


KINOSÁLA – výchovný program s vyberaním vstupného v réžii nájomcu

Cena za prenájom kinosály (jeden výchovný program) 70,00 EUR ;
platí pre obsadenie kapacity do 262 miest (hlavné hľadisko).

 
Cena za prenájom kinosály (jeden výchovný program) 105,00 EUR ;
platí pre obsadenie kapacity od 263 do 338 miest (hlavné hľadisko aj s bočnými sedadlami).

 

 Cena za výchovný program nezahŕňa cenu za poskytnutie zvukovej aparatúry (ozvučenie).- Kultúra v meste